За реклама

Телефони: 02/ 949 33 38, 949 33 91
Дирекция „Управление на проекти и търговска дейност”

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията