Правилно адресиране

НАЧИН НА АДРЕСИРАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

     
  private  
   правилно адресирана пратка  

 

В долния десен ъгъл на пратката се вписват данните за получателя на пратката:

  • име, презиме и фамилия;
  • адрес - улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
  • област;
  • пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и наименованието на държавата.


В горния ляв ъгъл или в горната част на обратната страна на пратката /с изключение на колетите/ се вписват данните за подателя на пратката:

  • име, презиме и фамилия;
  • адрес - улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
  • област;
  • пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и наименованието на държавата.

 

Вътрешните пощенски пратки и парични преводи се адресират на кирилица, а международните пощенски пратки -  с латински букви и арабски цифри.

Освен по начина, посочен по-горе потребителите могат да адресират пощенски пратки и пощенски записи:

  • "До поискване" - в пощенската станция (ПС) по местодоставянето им, като се посочват имената на получателя;
  • До абонаментна пощенска кутия - като посочат имената на получателя и номера на кутията в ПС по местодоставяне.

 

Примери за правилно адресирана кореспонденция:

 

           
  poiskvane     private  
  до поискване     между частни абонати  
           
           
  business     post_box  
  между бизнес-партньори     до абонаментна кутия  

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията