Полезни връзки

Всемирен пощенски съюз

www.upu.int

Комисия за регулиране на съобщенията
www.crc.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
www.mtc.government.bg

Агенция за обществени поръчки
www.aop.bg

Европейска асоциация на пощенските оператори
www.posteurop.org

Национална агенция по приходите
www.nap.bg

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията