Марка с персонализирана винетка

 

Новата услуга на „Български пощи” ЕАД – „Марка с персонализирана винетка”, представлява пощенска марка с допълнителна част, отделена от нея с перфорация, без номинална стойност. Допълнителната част съдържа изображение или текст, заявени от физическо или юридическо лице

Изображението може да бъде свързано със семейни тържества, домашни любимци, празнични традиции, фирмени лога и кампании и др. Марката с персонализирана винетка може да се използва и като средство за заплащане на пощенска услуга. Като марка с номинал могат да бъдат използвани само посочените образци:

 

образец1 образец2 образец3 образец4 образец5
         
образец6 образец7 образец8 образец9 образец10
         
образец11 образец12 образец13 образец14 образец15
         
образец16        

 

По-подробно можете да прочетете тук.

Услугата „Марка с персонализирана винетка” се предоставя след попълване и подписване от възложителя на Договор-поръчка във всяка пощенска станция или директно в СП „Българска филателия и нумизматика”(BFN), ул. „Хайдушка поляна” № 8, София., тел. (02) 953 22 33, e-mail: delovodstvoBFN@bgpost.bg 

Всеки клиент може да разпечата, попълни и подпише в 3 екземпляра публикувания на сайта формуляр за Договор-поръчка и да го подаде в избрана от него пощенска станция.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 20 дни.  

Заплащането се извършва 100 % авансово по три начина: в брой в съответната пощенска станция; в брой на касата в СП „Българска филателия и нумизматика”; с банков превод по сметката на БФН (УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG65 UNCR 7527 1059 8649 17, BIC: UNCRBGSF ).

Един лист съдържа 12 пощенски марки с 12 винетки.

Върху един лист с марки се възпроизвежда само едно изображение. Изображението се подава от клиента на електронен носител (CD/DVD, Flash памет)  или като изображение върху фотографска хартия и трябва да отговаря на следните технически параметри:

  • За цифрови изображения: TIF, PDF, EPS, JPG; максимум 1 MB; резолюция 200-600 dpi;
  • За традиционни изображения върху фотографска хартия - максимален размер 13/18 см.

Попълването, подписването и подаването на всеки Договор-поръчка става след запознаването на клиента с Общите  условия за потребителите на услугата изработване на пощенска марка с персонализирана винетка. Общите условия уреждат начина, реда и правилата при поръчването на марка с персонализирана винетка; законовите и моралните ограничения за предлаганите от клиента  изображения и отговорността при тяхното нарушаване; възможностите за отказ на направена поръчка; технически параметри и пр.

Възложителят носи пълната отговорност за законосъобразността на използваното изображение.

 

 

Общи условия на услугата "Марка с персонализирана винетка"

 

Макети за каталог:

макет1

макет2

макет3

макет4

макет5


макет6 макет7 макет8 макет9 макет10
  макет11 макет12 макет13 макет14 макет15
  макет16        


 

 

 

 

Договор-поръчка (pdf)

Цени

 

Марките на нашите клиенти (галерия)

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията