ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: 17.05.2016 г.

ЗА ПО-НОВИ ВИЖТЕ ТЕКУЩАТА ВЕРСИЯ НА САЙТА НА АДРЕС: www.bgpost.bg

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 публикувани съобщения процедури, 2016 година процедури, 2015 година вътрешни правила  архив до 31.12.2014 г.

 

 
ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ СЪОБЩЕНИЯ
   
17.05.2016

Протокол и Доклад от работата на Комисията, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9052530}: „Доставка на разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”.

   
14.05.2016

Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"

   
14.05.2016

Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”

   
11.05.2016

Освободени гаранции за участие в открита процедура, {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"

   
10.05.2016

Сключени договори №№ 88, 89, 90 и 91 за изпълнение, обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"

   
10.05.2016

Решение за възлагане и обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"

   
04.05.2016

Сключен договор № 95 за изпълнение, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9051185}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”

   
04.05.2016

Сключен договор № 97 за изпълнение, обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050327}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски пратки “EMS/BULPOST”

   
03.05.2016

Освободени гаранции за участие, {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции

   
  виж всички публикувани съобщения


ПРОЦЕДУРИ, СТАРТИРАНИ СЛЕД 01.01.2015 ГОДИНА

номер в АОП/вътр. номер заглавие  дата на стартиране  статус
 

Конкурс за избор на регистриран одитор за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2015г.”

 

25.02.2016  
 

 

2016

 

   

9052530

ОП-16-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052530}: „Доставка на разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”.

 

12.04.2016 отворена

9052525

ОП-15-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9052525}: „Доставка на негравирани датни клейма”

 

12.04.2016 отворена

9052273

ОП-14-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052273}: “ Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД през 2016г. с 6 обособени позиции"

 

08.04.2016 отворена

9051185

ОП-13-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9051185}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”

 

11.03.2016 отворена

00276-2016-0006

ОП-11-2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”

 

29.02.2016 отворена

00276-2016-0005

ОП-12-2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”

 

29.02.2016 отворена

00276-2016-0004

ОП-10-2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“

 

18.02.2016 отворена

00276-2016-0003

ОП-09-2016

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"

 

 18.02.2016  отворена

00276-2016-0002

ОП-08-2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"

 

18.02.2016 отворена

9050412

ОП-07-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050412}: „Доставка на негравирани датни клейма”

 

15.02.2016 невъзложена

9050411

ОП-06-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050411}: Доставка на ролки с високочувствителна термохартия(терморолки) за нуждите на „БП” ЕАД

 

15.02.2016 активна

9050327

ОП-05-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, , {9050327}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски пратки “EMS/BULPOST”

 

 11.02.2016  активна

9050328

ОП-04-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050328}: „Доставка на платнени чували за ценни пратки чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД

 

11.02.2016 активна

00276-2016-0001

ОП-03-2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0001}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ на стойност до 2 160 000 лв. /два милиона и сто и шейсет хиляди лева/ без ДДС.

 

01.02.2016 прекратена

9049841

ОП-02-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049841}: Доставка на пликове с формат С6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика" към „Български пощи" ЕАД“

 

25.01.2016 активна

9049761

ОП-01-2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ на стойност до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС

 

20.01.2016 активна
 

 

2015

 

   

00276-2015-0015

ОП-36-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в "Български пощи" ЕАД"

 

 12.12.2015  активна

9048933

ОП-37-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9048933}: Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа

 

 11.12.2015  активна

9048587

ОП-35-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9048587}: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"

 

04.12.2015 активна

00276-2015-0013

ОП-34-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции

 

24.11.2015 активна

00276-2015-0014

ОП-33-2015

Решение за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0014} чрез договаряне без обявление „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”

 

24.11.2015 активна

9047813

ОП-32-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047813}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции"

 

18.11.2015 активна

9047806

ОП-30-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана с предмет: „Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика" към „Български пощи" ЕАД“

 

18.11.2015 активна

9047799

ОП-31-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047799}: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица,ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово”

 

18.11.2015 активна

9047750

ОП-29-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047750}: „Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи” ЕАД, (Съобразена със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) и сертифицирането й с MoneyGram

 

17.11.2015 активна

00276-2015-0012

ОП-28-2015

Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0012}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на дърва за отопление

 

12.10.2015 активна

00276-2015-0011

ОП-27-2015

Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0011}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление

 

12.10.2015 активна

9046071

ОП-26-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД”

 

18.08.2015 активна

9046070

ОП-25-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9046070}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”

 

18.08.2015 активна

00276-2015-0010

ОП-24-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците  и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"

 

03.09.2015 активна

00276-2015-0009

ОП-22-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"

 

27.08.2015 активна

00276-2015-0008

ОП-23-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"

 

27.08.2015 активна

00276-2015-0007

ОП-21-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”

 

 21.08.2015  активна

9044984

ОП-20-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044984}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”

 

18.08.2015 неактивна

00276-2015-0006

ОП-19-2015

Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-006}: „Предоставяне правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти „Post Pay” и „Post Deal”, автоматизиращи услугите предоставяни в пощенските станции в РУ „Западен регион” – ОПС София-град, и дейности по развитието на продуктите в зависимост от нуждите на възложителя „Български пощи” ЕАД”

 

18.08.2015 активна

9044418

ОП-18-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана {9044418}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции"

 

31.07.2015 активна

9044414

ОП-17-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044414}: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД

 

31.07.2015 активна

9044299

ОП-16-2015

Публична покана за възлагане на  обществена поръчка {9044299}: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на Български пощи ЕАД"

 

28.07.2015 активна

00276-2015-0005

ОП-15-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД"

 

 17.07.2015  активна

9043703

ОП-14-2015

Публична покана за възлагане на  обществена поръчка {9043703}: “Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"

 

10.07.2015 активна

9042898

ОП-13-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9042898}: "Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД” през 2015 г.

 

17.06.2015 активна

9042880

ОП-12-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9042880}: "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции"

 

17.06.2015 активна

9042844

ОП-11-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9042844}: "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции"

 

16.06.2015 активна

9042840

ОП-10-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9042840}: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

16.06.2015 неактивна

00276-2015-0004

ОП-9-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0004}: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”

 

28.05.2015

активна

9041238

ОП-8-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите в "Български пощи " ЕАД   на открито,  при високи летни температури"

 

27.04.2015

неактивна

9040367

ОП-7-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка, с предмет {9040367}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции

 

31.03.2015

активна

9039914

ОП-6-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка, с предмет {9039914}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции

 

18.03.2015 оттеглена

00276-2015-0003

ОП-5-2015

Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на "Български пощи” ЕАД"

 

17.03.2015

неактивна

00276-2015-0002

ОП-4-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции

 

26.02.2015

активна

00276-2015-0001

ОП-3-2015

Договаряне с обявление, с предмет "Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на "Български пощи” ЕАД"

 

04.02.2015

активна

00276-2012-014

ОП-2-2015

Мини процедура по Рамково споразумение № 30/30.01.2013г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” по Обособена позиция 3

 

14.01.2015

неактивна

00276-2012-014

ОП-1-2015

Мини процедура по Рамково споразумение № 28/30.01.2013г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” по Обособена позиция 1

 

14.01.2015

неактивна
       

начало

 

 

 

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията