Работни места

Обява за подбор за длъжността Сортировач, поща/пощенски пратки/ РСЦ Бургас - Колетна експедиция

„Български пощи” ЕАД

Регионално управление Югоизточен регион - Бургас

Гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

 

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

и на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

 

ОБЯВЯВА

процедура за провеждане на подбор по документи за  длъжността

 

Сортировач, поща/пощенски пратки/ РСЦ Бургас  - Колетна експедиция

 на 8 – часов работен ден

 

Необходими документи :

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Ксерокопие от  диплома за завършено образование
  • Автобиография
  • Документи за трудов стаж

Изисквания към кандидатите :

         Образование – средно

         Компютърна грамотност

 

Работата е свързана с вдигане/разтоварване на тежки пратки.    

Документи за участие се приемат от 22.04.2016 г. до 28.04.2016 г. в РУ ЮИР на Български пощи – гр.Бургас, ул.Цар Петър 2 или на е-mail адрес:AniM@burgas.bgpost.bg

Лица за контакти: Ани Минкова - Гл.специалист „ЧР” в РУ тел. 056/ 851 005, 0879 010 704

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията