Работни места

Обява за подбор за длъжността „КОНТРОЛЬОР, ПОЩ. СЛУЖБА / ЕКСПЛ. СЛУЖБА БРСЦ/ ” В СЛУЖБА : „ МЕЖДУНАРОДНИ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ И КОЛЕТИ” ГР. СОФИЯ – 1 щатна бройка

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

гр. София, п.к.1700, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.6 от Системата за подбор на персонал за заемане на длъжности в

„ Български пощи” ЕАД, на основание чл.67 ал.1 т.1 във връзка с 70 ал.1 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР

 

по документи и интервю за длъжността

 

„КОНТРОЛЬОР, ПОЩ. СЛУЖБА / ЕКСПЛ. СЛУЖБА БРСЦ/ ”

В СЛУЖБА : „ МЕЖДУНАРОДНИ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ И КОЛЕТИ”

ГР. СОФИЯ – 1 щатна бройка

 

Необходими документи:

  • Заявление
  • Автобиография
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Документ за трудов стаж по специалността и трудов стаж в системата на “Български пощи” ЕАД.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Образователно-квалификационна степен – Средно специално или средно професионално образование
  • Професионален опит – минимум 3 години в системата на “Български пощи” ЕАД
  • Компютърна грамотност
  • Познаване на вътрешно-дружествените документи: правилници, инструкции и други разпоредби на БП ЕАД, свързани с изпълнение на функционалните задължения.

 

Документи за участие се приемат от 10.05.2016г. до 16.05.2016г. в БРСЦ  гр.София ул.”Челопешко шосе”№31

Лице за контакти:Иванка Александрова – Експерт с изнесено работно място - БРСЦ, отдел „СД”,  дирекция „СДМТ” гр.София, тел.: 02 8922671 с работно време от 8,00ч. до 16,30ч.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведе интервюто.

 

 

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията