Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, извършвани от "Български пощи" ЕАД

 

Общи условия на договора с потребителите на куриерски услуги, извършвани от Специализираното поделение ИМС/Булпост на ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, притежаващо удостоверение за регистрация № 0015-01/30.12.2010 г., издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията