Информация за медиите

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ПРЕДЛАГА НОВА УСЛУГА „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”

От 1 юли 2016 година влиза в сила „Инструкция за митническо оформяне на международни пощенски пратки“, подписана между „Български пощи“ ЕАД и Агенция „Митници”.

Тази инструкция е във връзка с прилагането на европейски регламенти и се въвежда с цел подобряване обслужването на потребителите на пощенски услуги.

С новата Инструкция се разширява обхвата на услугите, предоставяни от „Български пощи” ЕАД. Дадено е право на задължения оператор на универсалната пощенска услуга да подава от името на клиента  митническа декларация с намален набор данни (по облекчена процедура) за стоки в пощенски пратки, ако тяхната стойност не надвишава левовата равностойност на 1000 EUR.

В случай, че получателя на пощенска пратка желае да се възползва от новата услуга „Митническо представителство”, е необходимо същият да предостави на място, изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана”  на митническите органи и „ декларация-съгласие” за представянето му от БП ЕАД пред митническите органи на Република България.

Предимствата за нашите клиенти са:

  - Опростени процедури за деклариране на стоките, съдържащи се в пратките.

  - Възможност за получаване на пратките в пощенските станции по местоназначение.

  - Спестяване на време и транспортни разходи.

  - Сумите за митническите сборове се внасят предварително от БП ЕАД и се заплащат от клиента при получаване на пратката

  - Цената на услугата „митническо представителство е 12,00 лева.

Ако в рамките на пет работни дни получателя не си вземе митническата пратка от пощенската станция по местоназначение, се извършва анулиране на „митническото представителство“ и същата се връща обратно на пощенската станция към Митницата.

„Български пощи“ ЕАД имат 17 пощенски станции към Митницата в цялата страна. Списък на тези пощенски офиси и конкретна информация за необходимите документи при използване на услугата има на сайта на дружеството.

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543

е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg 

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията